Silver Viking
Fra starten i 1968 og Betsson fram til i dag har vi produsert og levert over 20000 Silver Viking båter. Modellserien omfatter joller, robåter, vindskjermbåter, hartop- og planende sportsbåter. Etter 1987 har vi spesialisert oss på å lage bruksbåter for kystmarkedet. Dette betyr at vi lager solide og stabile båter som kan brukes til rekreasjon og til hobbyfiske.

Flem
Siden 1996 har Silver Plast produsert Flem 340 for Flem Tekniske. Hittil har vi produsert over 50 båter. Her står vi bare for produksjonen av båtene i halvfabrikat. All salg og markedsføring utføres av Flem Tekniske.

CE-merking
Alle våre båter er CE-merket. Dette innebærer at vi garanterer at båten er bygget i henhold til alle kravene i forskriften. CE-merket skal sikre at markedet får miljøvennlige og sikre båter som trygt kan omsettes i EU. For båter under 6 meter betyr dette blant annet flyteevne i Karamba vannfyllt tilstand. Vi har benyttet oss av DNV og IMCI som teknisk kontrollorgan.

 

Silver Viking
 
Flem