Flem 340
( tilbake )
For nærmere informasjon, ta
kontakt med:
Flem Tekniske A/S
Løvsangerveien 26
6425 Molde
Tlf: 71 21 03 66

For mer utfyllende om Flem, kan
du besøke nettstedet.