Autorisert plastreparasjonsverksted

Silver Plast har lang erfaring med glassfiberarmert polyester og har opparbeidet
allsidig kompetanse på ulike bruksområder.

Vi tar på oss reparasjoner, oppussing og ombygging av alle slags plastbåter. Vi har
blant annet forlenget 20 fiskebåter. Vi er autorisert av Norges Båtbransjeforbund
som plastreparasjonsverksted.
 

Slipp

I slippen kan vi trekke opp båter på opp til 50 fot som vi kan kjøre inn i den oppvarmede monteringshallen. Her kan vi utføre serviceoppdrag på båten som for eksempel bunnsmøring, innsetting av baugpropell eller til mer omfattende oppdrag som ombygging eller forlengning av båten.
 

Spesialoppdrag/ Leiestøp

Vi utfører leiestøp for andre bedrifter. Der har vi i dag oppdrag fra blant andre Flem
Tekniske og Bussbygg. Vi har tidligere også støpt deler for Libra-plast.

Vi tar også på oss bygging av spesialprodukter. Vi kan da bygge former dersom det
skal lages flere eksemplar av et produkt eller vi kan bygge et enkelt spesialprodukt.
Vi har blant annet levert blomsterkasser til Solbakken Terasse i Molde (form), og
som spesialprodukt er overbygg til fiskebåten Solgunn.
 

Referanse: Solgunn

I 1997 levert Silver Plast A/S hele overbygget med lugardel i ett i ombyggingen av fiskebåten M/S Solgunn. Sammensettingen av overbygget skjedde på fabrikken, før det ble fraktet til verft i Kristiansund der monteringen av det foregikk.
Fordeler med GAP i større fiskebåter kan oppsummeres slik


Vesentlig lavere vekt

Lavere pris

Ferdig isolert ved montering

Ingen resonans eller vibrasjon

Ingen korrosjon

Rimelig vedlikehold

Enkel videerbearbeiding/ ombygging